BOUWKUNDIGE KEURING

(incl. NHG)

Een bouwkundige keuring is onmisbaar bij de aankoop of verkoop van een woning. Het geeft u meer zekerheid over de bouwkundige staat de woning en eventuele gebreken komen aan het licht. Een keuring is essentieel wanneer u voornemens bent een woning te kopen of verkopen!

BOUWKUNDIGE ADVIES

(excl. of incl. rapportage)

Wanneer u een specifiek, bouwkundig probleem heeft en daarvoor advies wenst van een bouwkundige, kunnen wij u voor een scherpe prijs het bouwkundig advies aanbieden. Uw inspecteur zal samen met u het probleem ter plaatse grondig bekijken en u adviseren in de mogelijke oplossing ervan.

BUILDING INSPECTION

(incl. NHG)

A building inspection is a extensive investigation into the condition of the house. Our technical inspections are conducted by an inspector which is trained and certificated to perform to perform this type of inspections.

Uw woning, onze expertise!

Advies op maat!

Your new home, our expertise!

ENERGIELABEL WONING   (EP-W)

ENERGIELABEL WONING   (EP-W)

Een energielabel laat u zien hoe zuinig een woning is, en wat je kunt doen om dit te verbeteren. Als u een huis gaat kopen of verhuren moet u een geldig geregistreerd energielabel hebben, welke aanwezig moet zijn op het moment van de transactie.

ENERGIELABEL BEDRIJVEN   (EP-U)

ENERGIELABEL BEDRIJVEN   (EP-U)

Het EP-U / energielabel voor utiliteitsbouw is één van de overheidsmaatregelen om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Woningkeur Weert is gecertificeerd EP-U adviseur.

Hoe energiezuinig is uw woning?

Investeren in de toekomst, denk GROEN!

OPLEVERINGSKEURING

NULMETING / VOOROPNAME

Een oplevering volgt altijd nadat een nieuwbouw gereed gekomen is. Een opleveringskeuring wil zeggen dat er een controle plaatsvindt op de uitgevoerde werkzaamheden en vastgesteld wordt of deze conform de afspraken uitgevoerd zijn.

NULMETING / VOOROPNAME

OPLEVERINGSKEURING

Bouwwerkzaamheden in de directe omgeving hebben doorgaans geen invloed op uw woning. Toch is het mogelijk dat er tijdens deze werkzaamheden schade wordt veroorzaakt door uitgevoerde werkzaamheden in de nabijheid. Dus is het zaak om nulmeting te laten uitvoeren. Op deze manier wordt uw woning, belendende gebouwen en infrastructuur vastgelegd en gedocumenteerd.

ASBESTINVENTARISATIE

ASBESTINVENTARISATIE

Wanneer u een woning of bedrijfspand van voor 1994 koopt of bezit is het mogelijk dat er tijdens de bouw asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Een asbestinventarisatie  brengt duidelijk in kaart waar asbest is verwerkt en welke mogelijke risico’s daarbij horen.

Zorgeloos genieten met zekerheid!

Vastgelegd tot op de millimeter!

Een gedegen onderzoek, door uw betrouwbare specialist!

BOUWKUNDIGE TAXATIE

BOUWKUNDIGE TAXATIE

Bij de aan- of verkoop van een woning is een onafhankelijk bouwkundige keuring onmisbaar. In grote lijnen een beeld krijgen van de bouwkundige staat van de woning met als uiteindelijke resultaat een zeer uitgebreid bouwkundig rapport en een gedegen advies.

Duidelijk en overzichtelijk alles op een rij!

BOUWKUNDIG TAXATIE &

DUURZAAMHEIDS-SCAN

Wanneer uw woning getaxeerd moet worden, is er ook specifiek aandacht voor de bouwkundige  staat van uw woning.  Een onafhankelijke bouwkundige taxatie voldoet dan aan wat u nodig heeft. Onze inspecteur beoordeeld de woning op bouwkundige en energetische aspecten. Gebreken en achterstallig onderhoud krijgt u beknopt in een rapport gepresenteerd.

Zorgeloos genieten met zekerheid!

Start typing and press Enter to search