Nulmeting / Vooropname

Bouwwerkzaamheden in de directe omgeving hebben doorgaans geen invloed op uw woning. Toch is het mogelijk dat er tijdens deze werkzaamheden schade wordt veroorzaakt door uitgevoerde werkzaamheden in de nabijheid. Dus is het zaak om nulmeting, ook te wel vooropname, te laten uitvoeren door een onafhankelijke partij. Op deze manier wordt uw woning, belendende gebouwen en infrastructuur vastgelegd en gedocumenteerd, om achteraf vast te kunnen stellen of er schade is ontstaan. Hiermee wordt neemt het risico op schade natuurlijk niet af, maar het succes van een schadeclaim neemt wel aanzienlijk toe, wat natuurlijk voor beide partijen geldt.

Vastgelegd tot op de millimeter!

Hoe gaan wij te werk?

Met de nulmeting/vooropname wordt het risico vastgoed geïnventariseerd, waarbij het geheel digitaal wordt vastgelegd en waarbij alle gebreken van zowel interieur als exterieur worden beschreven. Er wordt dan met name gelet op de bouwkundige zaken en risico plaatsen in de gevels, daarnaast worden onderdelen zoals tegelwerk, stucwerk, zetting, scheurvorming nauwkeurig bekeken. Alle gegevens wordt uiteindelijk verwerkt in een rapport, waarbij de opdrachtgever de mogelijk heeft om het bij een notaris te deponeren.

Ook is het mogelijk om tijdens de nulmeting scheurmeters aan te brengen op hoge risicoplaatsen, zodat veranderingen direct zichtbaar zijn. Deze scheurmeters worden in overleg geplaatst met de eigenaar en de opdrachtgever. Hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht.

Uiteraard is het ook mogelijk om tijdens of na het afronden van de werkzaamheden frequent controles uit te voeren (deformatie-inspectie) zodat veranderingen al in een zeer vroeg stadium kunnen worden vastgelegd en indien nodig kan worden ingegrepen.

Nivre en de Richtlijnen Bouwkundige Opname.

De opnames van Woningkeur Weert/Eindhoven worden uitgevoerd conform de Richtlijnen Bouwkundige Opname van het NIVRE. Het Nederlands Instituut Van Register Experts, NIVRE, initieert en bewaakt dat door middel van het Register. Dit gebeurt door hoge eisen te stellen aan enerzijds de opleidingen en anderzijds door het instellen van de Permanente Educatie. Mede daardoor waarborgt het NIVRE dat de ingeschreven (kandidaat-)Register-Experts en (kandidaat-)Register-Risicodeskundigen te allen tijde voldoen aan de hoge eisen die de hedendaagse markt van hen vraagt met betrekking tot vakmanschap, kennis, (communicatieve) vaardigheden en professionaliteit.

Start typing and press Enter to search