Asbestinventarisatie
Asbestinventarisatie
Een gedegen onderzoek, door uw betrouwbare specialist!

Asbestinventarisatie

Wanneer u een woning of bedrijfspand van voor 1994 koopt of bezit is het mogelijk dat er tijdens de bouw asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Een asbestinventarisatie¬† brengt duidelijk in kaart waar asbest is verwerkt en welke mogelijke risico’s daarbij horen.

Voor de aan- of verkoop van een woning of bedrijfspand is een visuele inspectie voldoende. Wanneer u verbouw of sloopwerkzaamheden wilt gaan uitvoeren is een destructief onderzoek nodig om uit te sluiten dat er geen asbesthoudende materialen naar boven komen tijdens de werkzaamheden.

Vooronderzoek

Een asbestinventarisatie begint met het invullen van een formulier met daarin vragen welke betrekking hebben op de woning. Indien aanwezig worden bouwtekeningen, bestekken en oude rapportages van te voren bestudeerd. Daarna wordt, volgens de wettelijke verplichting, de inventarisatie aangemeld bij het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS).

Onderzoek op locatie

De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA). Deze zal bekijken of er daadwerkelijk asbesthoudende materialen of toepassingen aanwezig zijn. Indien deze aanwezig zijn worden deze bemonsterd en in kaart gebracht.

Laboratorium

De genomen monsters worden vervolgens onderzocht door een onafhankelijk laboratorium. Daar wordt geanalyseerd en vastgesteld of het gaat om asbesthoudend materiaal en om welke type asbest het gaat.

Rapportage

De resultaten van het laboratorium worden door de DIA verwerkt in een asbestinventarisatierapport en tevens wordt de risicoklasse bepaald. In het rapport is terug te vinden, de soort asbest, de hoeveelheid  en de asbestlocaties.

Asbestverwijdering / asbestsanering

Met het asbestinventarisatierapport kunt u een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf inschakelen om het asbest te laten verwijderen. In de meeste gevallen zal het asbestsaneringsbedrijf zelf de sloopmelding bij de gemeente indienen en na complete verwijdering een vrijgavemeting laten uitvoeren.

Start typing and press Enter to search